За учители

За учители, педагози, студенти и млади хора предлагам следните обучения и квалификация:
– преподаване в домашно училище (училище у дома, homeschooling)
– запознаване с най-важните образователни системи и алтернативни педагогики
– методите на Валдорф педагогиката, Слънчева педагогика, Десугестопедията, Феноменологията, Симптоматиката, педагогика на Изживяванията
– преподаване за всички възрастови групи – от детската градина до университета
– цялостно преподаване за всички 12 вида интелигентност
– подготовка за работа с ученици, които работят професионално
– задълбочено изучаване на антропософия (учението на Рудолф Щайнер), същността на човека, на детското развитие и на света, вникване в Духовните принципи и методи

За редовно обучение препоръчвам и следните университети и семинари:
– университет Аланус (Alanus University) в Германия
– университет Витен-Хердеке (Witten-Herdecke) в Германия
– свободен университет Дорнах (Freie Hochschule Dornach) в Швейцария
– семинар Касел (Lehrerseminar Kassel) в Германия

За нестандартно университетско обучение препоръчвам следните:
– номадите на знанието (Knowmads) в Холандия
– пилотите на хаоса (Chaospilots) в Дания

Advertisements