Слънчева педагогика

„Детето не трябва да се приготвя за живота, но трябва да живее своя детски живот в пълнота, като се сложат в действие всички негови сили и заложби.“ Петър Дънов

А нима можем да очакваме да имаме едно общество на бъдещето, образовайки децата си да бъдат пригодни само за сегашното общество и ситуация? Слънчевата педагогика на Петър Дънов е изключително напредничава и в същото време напълно необходима, ако искаме да образоваме и възпитаме децата си по начин, които отговаря на техните търсения, мечти и мисия. Хората на бъдещето ще израстнат само от една педагогика за бъдещето.

А ето и основните й принципи:
принцип на Любовта – без Любов няма образование. Има ли Любов – има всичко, няма ли Любов – няма нищо. Това важи в голяма сила за днешните деца.
принцип на вътрешната връзка между учител и ученик – образованието – това е преди всичко връзка, взаимоотношение.
принцип на човека пълното възприемане на истинската човешка същност и съзнателното отношение към нея е в основата на всяко едно образование.
принцип на свободата – трябва да имаме доверие на детето и на скритите у него сили.
принцип на труда – детето трябва да израства в условия, които му дават възможността да се занимава с практически и полезни дейности.
принцип на активността, на творчеството – детето има свобода да твори, да бъде себе си.
принцип на опита – научено е само онова, което е опитано, проверено.
принцип на идеализма – изграждането на едно живо и динамично общество се гради най-вече върху идеализма на младите.
принцип на навременността – за всяко едно знание има подходяща възраст. На всяка една възраст се учат различни неща и по различен начин.
принцип на общението с природата – без правилно отношение и разбиране на живата природа, човек не може да се докосне до законите на света.
следване методите на природата – разумната природа е велик източник на знание.
принципи на природосъобразния живот – без чистота, чиста храна, ред, дисциплина, въздържание, възпитание и т.н. цялото друго образование не може да постигне нищо.
за всеки – идеята е тази прекрасна педагогика да е достъпна за всеки, също и за деца посещаващи домашно училище (училище в дома, homeschooling).

Според Дънов училището трябва да е живот. Горните принципи го потвърждават.

„Нужни са хора със сърца, чисти като кристал; умове, светли като слънцето; души, обширни като вселената; и духове, единни с вечното начало, което е Любов, Мъдрост и Истина.“ Петър Дънов

Реклами