Следните предмети

Предлагам както цялостни, взаимосвързани занимания, така и отделни занимания по конкретни предмети (много от които въобще не се изучават в училище или са слабо засегнати, но напълно необходими).

Предмети, които преподавам през последните пет години:
математика (алгебра, комбинаторика, статистика, теория на вероятностите, логика, индукция и дедукция, финансова и застрахователна математика, аналитична и синтетична геометрия, пространство, равнина, права и точка, техническо чертане и т.н.)
информатика (обща компютърна грамотност, стандартен софтуер, база данни, програмиране, интернет, нови медии и т.н.)
технологии и техническа грамотност (кое как функционира – технологии в ежедневието, големи изобрататели и техните изобретения, техническо развитие на човечеството, направи си сам, как да направя и поправя успешно)
нови медии и медийна грамотност  – радио, телевизия, интернет
природни науки (география, метеорология, геодезия, геология, химия, физика, астрономия, биология, екосистеми, зоология, ботаника, билкознание, здравословно хранене и начин на живот, анатомия и морфология на човешкото тяло, медицина, здраве и неговото възстановяване, палеонтология, еволюция на живота и планетата, горско стопанство, земеделие, пчеларство, водно стопанство, планинско стопанство и т.н.)
езици (немски, английски и български). По собствен метод, съчетаващ методите на Щайнер и Лозанов, първо се научава да се говори, чак след това четене, писане и граматика.
литература (българска, руска, немска, английска, американска и френска класика, развитие на литературните жанрове (проза, поезия, лирика, епос и драма) – от Орфей, псалмите на Давид и творчеството на Омир до съвременна литература, как да пиша стихове, риторика, как да се изразявам и да пиша правилно)
икономика (финанси, счетоводство, пари, банки и финансова система, икономическа грамотност, понятия от макро и микро икономиката, история на финансовото дело, производство и производствени процеси, търговия, транспорт, логистика, комуникации, здравеопазване, социално осигуряване, пенсии и т.н.)
работа и работно място (портфолио, автобиография, моят личен път и мечти, запознаване със съвременния работен живот, работно право, наука за работата, ергономия, организиране на първи ученически практикуми във фирми в сферата на селското стопанство, индустрията и услугите)
мениджмънт и предприемачество (управление и реализация на проекти и процеси за ученици, как да основа фирма, как да стана предприемач)
екология и устойчиво развитие (климат, енергетика, действия в ежедневието, екологичен баланс)
свят и човек (ориентиране в обществото, компетенции за разбирането на други хора и култури, както и на собствената култура, фолклор, народни танци и изкуство, народите и държавите по света, опознаване на света чрез пътувания и екскурзия, етнология, културология)
организация, комуникация, практическо училище за живота (soft skills – как да уча ползотворно, как да чета бързо, как да си управлявам успешно времето, свободно време, хобита, занимания, готварство, пазаруване, чистене, отношения с другите хора, сексуалност, любов и т.н.)
история и политика (по метода на симптоматиката, българска, чужда, съвременни политически процеси, геополитика, развитие на човечеството и неговото съзнание, възникване на културата, древни цивилизации, митология, стар и нов завет, християнство, религии, техническа, икономическа и търговска история, история на изкуството, занаятите и науката, история на предприемачеството, правото и социалния ред)
общество и гражданско самосъзнание (разбиране на обществените процеси и възпитание на активно гражданско мислене и дейност, как функционират държавите и обществата, социален ред, социално триединство)
християнознание и религия (духовно развитие на човечеството)
философия (древно-гръцка, римска, немска, руска, хуманизъм, романтизъм и т.н.)
готварство – ежедневна, празнична и гурме кухня. При желание на родителите готвим заедно с учениците здравословно за закуска и обяд за учениците и учителя, възможно и вечеря за цялото семейство на ученика. Препоръчвам slow food, разделно хранене, био и фермерски продукти, веганска и вегетарианска кухня. Изучават се не само българските, но и световните кулинарни традиции. Внимава се за разнообразното и здравословно хранене на учениците, спазват се и времената за ядене, които са полезни – закуска веднага след 9:00, обяд между 12:00 и 13:00 и вечеря преди 19:00.
спорт (в зависимост от условията и възможностите) – бягане, футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и тенис на маса
шах, бридж и го (по желание и други полезни логически игри, теория на игрите)

занаяти, дизайн, производствени процеси, изкуство, музика, паневритмия, евритмия, танц, театър, чужди езици (испански, френски, руски, китайски, японски) и други – съвместно с моите партньри.

Пълната гъвкавост на домашното образование (училище в дома, homeschooling) дава възможност този списък да бъде допълнително индивидуално разширен по желание на децата и родителите. Моля информирайте се внимателно кой предмет за коя възраст и как е препоръчително да се изучава!

Реклами