Schools

Алтернативни детски градини и училища:
Изгрев – училище (Слънчева педагогика)
Детска школа бялото кокиче – детска градина (Слънчева педагогика)
Проф. Николай Райнов – училище и детска градина (Валдорф педагогика)
Златно Зрънце – детска градина (Валдорф педагогика)
Откривател – училище (Монтесори педагогика)
Peekaboo – детска градина (Монтесори педагогика)
Montessori House (Монтесори къща) – детска градина (Монтесори педагогика)
Хай – детска градина (Монтесори педагогика)
Casa dei Bambini (къща на децата) – детска градина (Монтесори педагогика)
Цветна градина Монтесори – детска градина (Монтесори педагогика)

Advertisements