Цялостна програма

На тази страница можете да намерите примерна цялостна учебна програма по класове и възрасти. Следвам същото подразделение на детското развитие както е според Валдорф педагогиката и както съм го описал и на страницата Методи по възраст:
до училище – до 6 години включително (предучилищна възраст)
1. – 4. клас – от 7 до 10 години (начално образование)
5. – 8. клас – от 11 до 14 години (основно образование)
9. – 12. клас – от 15 до 18 години (средно образование)
след училище – от 19 до 21 години (висше / професионално образование)

Реклами