Програма до училище

Преди да започне редовното училище от първи клас, препоръчвам децата до три години да са при родителите си, а след това да се дават на домашна или друга детска градина, за да могат да са заедно с други деца. Повече за развитието на детето в тази възраст можете да научите на страницата Педагогика според възрастта за 0-6 г. Цялостната програма за тази най-ранна детска възраст трябва задължително да включва следните елементи:
– ритмичност и повторяемост на заниманията през целия ден, седмица, месец
– съвместни действия и образователни игри заедно с другите деца (под ръководството на възпитатели и педагози)
– образователни занимания (под ръководството на възпитатели и педагози)
– възможност за свободна игра (педагозите и възпитателите само наблюдават)
– възможност за самостоятелна концентрирана работа (педагозите и възпитателите само наблюдават)
– игра навън всеки ден, независимо от времето
– занимания сред природата, най-добре поне един ден в седмицата в гората, планината, парка
– редовни излети в околността
– занимания със земя, вода, минерали, растения и животни – децата помагат в градината, в двора, във връзка са с непосредствената околна среда (инкарнира добре)
– спорт и гимнастика, подходящи за възрастта (развива моториката, инкарнира добре)
– занимания по всякакъв вид ръкоделие (развива творческото мислене и финната моторика)
– творене, майсторене, сглобяване и други видове дейности с ръцете (развива творческото мислене и моториката, инкарнира добре)
– пеене, заедно и самостоятелно
– първоначално боравене с прости музикални инструменти
– заучаване на ритмични стихчета, гатанки, разказчета, приказки
– на децата се разказват приказки, говори им се много
– децата помагат в кухнята, при сервиране и почистване след ядене
– децата се молят редовно, заедно с възрастните (но не им се говори за религия, приказките са достатъчни)
– след три години може да започне изучаването на първи чужд език, става под формата на игра и общуване само на този език

Advertisements