Програма след училище

На страницата след училище можете да видите възможният път на развитие и стъпки, които препоръчвам. При него основно място се отделя на изпитната подготовка за полагане на матури или за прием в университет, както и вземането на официални дипломи. Силно препоръчвам тези стъпки и най-вече полагането на изпити да стават след завършването на 12. клас от домашното училище, за да може да се следва спокойно цялостната програма по класове. Запознайте се и с основните положение в развитието на младите хора на тази възраст.

Advertisements