Програма 9. – 12. клас

Учениците в тази възраст преминават през зрялата фаза на пубертета и го оставят зад себе си, в тях се събуждат чувствата за интерес към другите и към света, за точност, коректност и емпатия (съчувствие). Повече за развитието през тази възраст, както и за педагогиките и методите, които прилагам, можете да прочетете на Педагогика според възрастта 15-18 г.

Програма и предмети:
– като част от общообразователната подготовка препоръчвам преподаването на всички предмети, включително и на такива, които не се предлагат в стандартното училище, но трябва да се имат предвид някои специфики, които съм изброил по-долу
– науките и технологиите в 9 – 10. клас се преподават строго индивидуално и отделно, например химията никога не се смесва с физиката
– в 11. клас науките и технологиите отново започват да се преподават възможно най-взаимосвързано, например вече не разделяме физиката от химията, а ги разглеждаме като една научна цялост
– в 12. клас философията, математиката, религията, хуманитарните, природни и технически науки и т.н. се изучават в една взаимосвързана цялост – така да се каже, има един предмет по всичкознание, така, както има един единен и взаимосвързан свят
– в 11 – 12. клас се изучава не само стандартно възприетата наука, а се разглеждат и други значими и важни за човешкото развитие парадигми. Например, по геометрия се учи синтетична (проективна), а не само аналитична геометрия. Особено внимание се обръща на науката така, както я е практикувал Гьоте. Разглеждат се и някои по-интересни практически изследвания като изобретенията на Никола Тесла, Виктор Шаубергер и други. Също така обръщаме внимание на авангарда на съвременното човешко развитие и разглеждаме и някои все още недоказани хипотези и научни трудове. Вниманието на учениците се насочва към това, че и те имат с какво да допринесат и то значително за човешкото развитие.
– в отделните класове се включват различни практикуми: по горско и планинско стопанство, както и индустриален в производствено предприятие в 9. клас; по селско стопанство, геодезия, първа помощ и медицински технологии в 10. клас; социален, в неправителствена организация и в сектора на услугите в 11. клас; предприемачески, по мениджмънт и в областта на сътрудничеството за развитие в страна от третия свят в 12. клас
– в края на 12. клас учениците изготвят театрална постановка, пиеса, опера, оперета, балет или мюзикъл, както и своето портфолио

Advertisements