Ценa и продължителност

Продължителност: един учебен час е 45 минути. Уроците са винаги с продължителност от два учебни часа на занятие.

Ценa: 35 лева за един учебен час.

Реклами