Ценa и продължителност

Продължителност: препоръчвам 2 пъти по 4 учебни часа седмично за домашно училище и самостоятелна форма на обучение. И 1 път по 2 учебни часа седмично по предмет за частни уроци. Един учебен час е 40 минути.

Ценa: 35 лева за един учебен час. Обучението се провежда винаги с продължителност от минимум два учебни часа на занятие.

Без допълнитени разходи: по моята система на преподаване не Ви трябват учебници, учебни помагала, сборници, допълнителна литература, читанки и т.н. Ако има нужда от някаква литература в учебните часове, ще я осигуря аз. Освен това уроците се провеждат в дома Ви или на удобно за Вас място. Всичко това Ви спестява време и средства.

Advertisements