Педагогика

Съчетавам и надграждам над различни видове педагогика: Валдорф на Рудолф Щайнер, Слънчева на Петър Дънов, Феноменологията на Гьоте, Десугестопедията на Лозанов, Симптоматиката и педагогиката на Изживяванията.

Валдорф педагогиката е най-цялостния, най-доказал се, с най-положителни резултати, най-разработен и гъвкав образователен метод. Слънчевата педагогика е метода на бъдещето образование на сърцето и Любовта. Десугестопедията на Лозанов е едно надграждане чрез освобождаване на личността на детето да се развива с радост и желание. Феноменологията на Гьоте пък надгражда мирогледа ни и съвременната наука като обръща внимание на аспекта на качествената същност на нещата. Симптоматиката ни е най-вече позната от медицината, но се прилага също във Валдорф педагогиката и антропософията (науката за Духа) в историята, изкуството, културата, изследванията по развитие на човешкото съзнание през хилядолетията.

В годините старателно съм изследвал всички познати видове алтернативни образователни педагогики и прилагам различни аспекти от много от тях. Според мен ненадминати по своята цялост са Валдорф педагодиката на Рудолф Щайнер и Слънчевата педагогика на Петър Дънов. И двете възникват на основата на цялостни учения за същността на човека като земно и духовно същество. Първата вече се практикува по най-разнообразни начини в над 1200 училища по цял свят и е съпътствана и от други проявления като антропософска медицина, устойчиво банкиране, биодинамично земеделие (познато още като Деметър / Demeter земеделие) и много други. Втората тепърва прави своите първи крачки у нас. Първата е силно належаща сега, втората е в основата на едно златно бъдеще на човешката култура. Изключително важно приложение и при двете намират научните изследвания и постижения на Гьоте, а надграждаща роля играят много от съвременните аспекти на десугестопедията на Лозанов. Затова и аз ги осъвместявам с методите на домашното образование (училище у дома, homeschooling) за 12-те вида интелигентност на чужд език и при наличието на практическа работа.

Реклами