Други педагогики

Тук изброявам някои от по-значимите в световен мащаб педагогики, образователни системи и личности, които се занимават или са се занимавали успешно с педагогика:
– Хайнрих Песталоци, Швейцария (Heinrich Pestalozzi)
– Вилхелм фон Хумболт, Прусия
– Николай Фредерик Северин Грундвих, Дания
– Макс Щирнер, Германия
– Карл Магер, Германия
– Ясная поляна, селско училище на Лев Толстой, Русия
– училище на Анастасия, Владимир Мегре, Русия
– Иван Илич, Хърватска / Австрия
– Джон Тейлър Гато, Сащ
– Густаво Естева, Мексико
Селеста Френе (Célestin_Freinet) – педагогика в условията на живот в малките градове и селата, която обаче може да се приложи и за града
– Гюнтер Паули (Gunter Pauli), Белгия / Южна Африка
– Кен Робинсон (Sir Ken Robinson), Великобритания
– Мария Монтесори (Maria Montessori), Италия
Khan Academy (вече и на български)
– демократични, антиавторитарни и училища на Хехт, Израел
– Реджо педагогика на Лорис Малагуци, Италия, провинция Емилия-Романа
– педагогика на Съмърхил, Александер Съдърленд Нийл, Великобритания
– педагогика на подтиснатите на Паоло Фреири, Бразилия
– Жан-Жак Русо, Франция
– Ескуела Модерна (модерно училище) на Франческ Ферер и Гуардия, Каталуня, Испания
– система Йенаплан на Петер Петерсен, Германия
– финландска система
– датска система
– педагогика чрез създаване на училищен вестник за цялата общност

Като българи е хубаво да се вгледаме не само в най-добрите световни образци в образованието, но и сериозно да разучим какви методи предлага нашият собствен, самобитен български образователен опит. За нас езиковите гимназии са нещо съвсем нормално, но в световен мащаб те са нещо напълно непознато! Те са един прекрасен пример за изключително значим български принос в сферата на образованието.

На моята страница можете подробно да се запознаете с методите на Слънчевата педагогика и Десугестопедията. Тези два са в България сравнително извести, познати са дори и в чужбина, но тепърва предстои да разгърнат истинския си потенциал. И безпорно се нареждат заедно с Валдорф педагогиката, Феноменологията и Симптоматиката към най-важните образователни методи за развитие на човечеството вбъдеще.

Няма и не е имало по-пълни, цялостни и изчерпателни педагогики от тези на Рудолф Щайнер (Валдорф) и Петър Дънов (Слънчева). Валдорф педагогиката е разработена в дълбочина и се преподава в над 1000 училища по цял свят. Това е и най-подходящата педагогика за сегашния стадий на развитие на човечеството. За разлика от нея, Слънчевата педагогика е един метод от бъдещето, най-вече за бъдещото славянство. Той тепърва предстои да бъде цялостно разработен за всички възрасти и сфери на знание (теоретично знание) и можене (практическо знание). Основна част от българската духовна световна мисия е именно постепенно усъвършенстване и внедряване на Слънчевата педаогика сред българския народ, а по-късно и сред другите славянски и останалите световни народи.

До тук с „познатите“, но кои са непознатите методи и най-добри практики (best practice) на българското образование? Ако проследим едва последните 150 години, вече ще открием цяло едно съзвездие от забравени такива:
– килийно и неделно училище – светско и религиозно свободно образование, първообрази на домашното училище (училище у дома)
– система на българските читалища и просветни центрове
система на Проф. Милко Митрополитски за обучение по предприемачество и мениджмънт
– 115-то СОУПИ – първо изцяло профилно училище и първо чартърно училище в света
– НГДЕК – Национална Гимназия за Древни Езици и Култури
– НПМГ – Национална Природо-Математическа Гимназия
система на Акад. Благовест Сендов  за цялостно и единно обучение
Марков колеж

Държа да подчертая, че всички изброени по-горе методи, експериментални училища и системи са непълни и сами по себе си не предлагат една цялостна алтернатива на образователната ни система, въпреки че са изключително напредничави и педагогически полезни и смислени в единични аспекти. Именно от техните най-добри страни аз черпя вдъхновение и идеи за допълнително развитие на петте педагогически метода, по които работя – Валдорф педагогика, Слънчева педагогика, Десугестопедия, Феноменология и Симптоматика. Така се получава едно цялостно и естествено надграждане над най-добрите образователни методи и модели.

Advertisements