Организация

На тези страници ще намерите следното:
цените, времето и продължителността на заниманията и ваканциите
портфолио на ученика
характеристика от учителя
диплома
след училище – възможни пътища след 12. клас
законова ситуация

Advertisements