Методи

Предлагам специално разработена цялост от различни методи:
домашно училище
обучение на немски, английски или български
– по всички предмети
– развитие на всички 12 вида интелигентност
профилирана подготовка
дългосрочни проекти
практическа работна подготовка
мобилно училище
лятно училище

Домашното образование (образование у дома, homeschooling) е гъвкаво, жизнено, практически насочено, индивидуално, модерно, в непрестанно развитие и движение, и разгъва пълните способности на младите хора.

За разлика от възприетите образователни практики и методи, които се съсредоточават почти изцяло само върху умствената интелигентност, аз обучавам учениците едновременно на всички 12 вида интелигентност. Например, всеки един определен материал по математика, да кажем заучаването на отрицателните числа и тяхната същност в 6. клас, обхваща работа за ума, чувствата (тежко-леко), предприемаческото мислене (собствена фирма), икономически понятия (счетоводство), социално възпитание (какво дължа, какво ми дължат, какво е отношението ми към другите), култура (възникване и значение на отрицателните числа) и т.н.

За ученици препоръчвам усилено изучаване на чужд език и след това преподаване на всички предмети на този чужд език. Мога да предложа преподаване на всички предмети както на немски, така и на английски език.

Колкото и практически занимания и добре подготвена образователна среда да предлагаме, образованието би си останало само един теоретичен модел на света, ако не го обогатим с професионална работа и учене в естествена среда сред обществото. За ученици най-вече след 9. клас предлагам съчетание на професионална работа и мобилно образование. За 9. и 10. клас препоръчвам три дни домашно училище и един ден работа в производствено предприятие. За 11. и 12. клас препоръчвам три дни домашно училище и един ден работа в сектора на услугите, най-вече в социалната сфера. Последният учебен ден от седмицата, петък, може да се използва за различни екскурзии и пътувания, чрез които учениците да видят как на практика се случват нещата в реалния свят.

В този ред на мисли методите ми на работа значително надграждат над стандартното домашно и Валдорф образование. Важно е да подчертая, че се съобразявам както с възрастта на детето, така и с индивидуалното му ниво на развитие и лични интереси. Тоест, всяко едно занимание е строго съобразено със съответните деца / младежи, за които е предназначено и не може да се използва едно към едно за други деца, по друго време, за друга възраст или учебна ситуация.

Прочетете повече за методите на педагогиката: Валдорф, Слънчева, Десугестопедия, Феноменология и Симптоматика.

Реклами