Според възрастта

Методите, които използвам, намират различно приложение според възрастта на учениците. Най-основно можем да разделим възрастовите групи, съответното развитие, класовете и използваните методи така:
преди училище – до 6 години включително (предучилищна възраст) – детско развитие от зачеването, бременността, раждането, през кърменето, прохождането, проговарянето, казване на „Аз“ до цялостно развитие на детското тяло, фината моторика и смяната на предните млечни зъби
1. – 4. клас – от 7 до 10 години (начално образование) – начална педагогика, до рубикона, детска възраст
5. – 8. клас – от 11 до 14 години (основно образование) – преходна педагогика, рубикон, предпубертет и начало на пубертета, преход от детската възраст към юношеската възраст
9. – 12. клас – от 15 до 18 години (средно образование) – гимназиална педагогика, пубертет и край на пубертета, преход от юношеската възраст към зрялост
след училище – от 19 до 21 години (висше / професионално образование) – 13 клас, подготовка за матури, изпити за кандидатстване във университет, проекти, свободна година (gap year), прием в университет, начало на следването и др.; зрелостна педагогика (следучилищна, студентска) – достигане до зряла възраст

Повече информация можете да получите на съответните страници като последвате връзките. Според антропософията (науката за човека, света и духа на Рудолф Щайнер), периодите от човешкото развитие са седемгодишни. В детското и юношеско развитие до 21 години той разглежда три периода – 0-7, 7-14 и 14-21. Всеки от тези три се разделя на три подпериода. Групирането по възрасти, което аз Ви предлагам, е практически смислено и следва подвъзрастите на Щайнер там, където е необходимо в контекста на образователните възможности, дадености и традиции в България.

Реклами