Самостоятелно обучение

Новият закон за образованието изрично позволява самостоятелната форма на обучение извън учебните заведения, в които на края на годината само се полагат приравнителни изпити. Силно препоръчвам тази форма на обучение, заради:
– голямата свобода,
– по-ниска заетост на учениците,
– повече време със семейството,
– повече възможности за съсредоточаване върху силните страни на децата,
– изчистване на слабостите и трудностите,
– липса на негативно социално влияние,
– по-здравословен начин на живот и хранене,
– възможност за допълнителни занимания,
– по-добра мотивация,
– повече спокойствие и концентрация върху наистина важното,
– по-задълбочени и цялостни знания,
– по-голяма избираемост,
– по-добро напасване на уроците според личното ниво, интереси и стремежи на учениците.

Реклами