Включващо образование

За силно и свръхнадарени деца, за много умни деца, както и за деца със специални и различни способности, дарби и таланти предлагам напълно индивидуална програма, но и общи занимания с други деца и включваща педагогика (инклузивни, inclusive education). Същото важи и за деца със специални нужди и деца от небългарски произход. Това помага значително за развитието на всички деца и ги обединява в групи, в които всеки е приет такъв, какъвто е. Този начин на работа възпитава търпимост и Любов у децата и младежите към всички хора в обществото, но за съжаление още не се практикува дейно и напълно в нито едно валдорф училище и би могъл да се реализира напълно засега само в свободните условията на домашното училище и частните уроци.

Реклами