На немски и английски

Предлагам единствено по рода си обучение на немски и английски по всички преподавани от мен предмети. Така децата Ви усвояват съвършено два чужди езика говоримо и писмено в естествената езикова среда без необходимост от допълнителни езикови уроци и занимания. Това спестява много време, средства и усилия.

В България има единствен в световен мащаб модел – заучаване на чужд език в осми клас и преподаването на него на всички предмети от девети до дванадесети клас. А благодарение на г-н Лозанов и неговата десугестопедия притежаваме и най-добър метод за учене на езици. Аз надграждам над тези традиции и ги съчетавам с училище у дома и частни уроци.

Предлагам следната схема на обучение: практическо научаване на английски за половин учебна година (значително по-бързо отколкото в езиковите гимназии и то с два-три пъти по-малко часове на седмица). След това всички предмети (без български език и литература) се преподават само на английски в продължение на две години. След това се научава немски, отново за половин учебна година, и на него преподавам всички предмети отново в продължение на две години. Този модел може да се използва при ученици от всички класове.

Тоест, ако обучението започва, например, в 8. клас, то до средата на този клас се учи английски, а след това до средата на 10. клас всички предмети са на английски. След това се изучава немски до края на 10 клас. Следват 11. и 12. клас изцяло на немски. Така имаме ефекта на две езикови гимназии и се учим да мислим на два чужди езика и то без необходимостта от отделяне на допълнително време, средства и усилия.

По този метод на обучение може да се започне още от 1. клас или по-късно.

Реклами