Често задавани въпроси

Защо точно Валдорф педагогика? Защото това е най-цялостната и най-бързо развиващата се педагогика. Защото единствено тя разглежда развиващия се човек в цялост и се съобразява със специфичните необходимости на децата на определена възраст и на всяко едно дете поотделно.

Какви са ползите от Валдорф педагогиката? Дългосрочните американски и немски проучвания показват, че Валдорф педагогиката наистина влияе положително на цялостното човешко развитие и оказва благоприятно влияние върху здравето на хората в дългосрочен план. Валдорф учениците са значително по-здрави, дори и 50 години след завършване на училище. Страдат значително по-рядко от някои болести като деменция и паркинсон. Освен по-здрави Валдорф възпитаниците са и по-предприемчиви, по-щастливи и по-често успяват да реализират мечтите си. Те дейно променят света около себе си за по-добро и това им носи радост и въодушевление.

Преподават ли се soft skills във Валдорф училището? Да, в това отношение Валдорф педагогиката значително изпреварва всички други педагогики. Тези качества и умения децата получават междудругото, чрез многото практически и групови занимания, чрез дългосрочните проекти и извънучебни дейности.

Развиват ли се компетенции и добродетели чрез Валдорф педагогиката? Да, Валдорф училището има концепция, която функционира успешно. Учениците на малка възраст се обучават съвсем междудругото на добродетели и на всички важни за обществото ни компетенции, а гимназистите – съвсем съзнателно и целенасочено.

Реклами