Изпитна подготовка

Подготвям ученици и студенти всевъзможните видове изпити – матури, кандидатстване за гимназии, международна диплома International Baccalaureate (IB), кандидатстване за университети, олимпиади, семестриални изпити, изпити за езикови сертификати и т.н.

Държа да подчертая, че изпитите не дават реална оценка на знанията и още по-малко на възможностите и способностите на хората. В най-добрия случай те измерват субективно определени знания на определен човек в даден момент. Особено силно това важи за тестовете, въпреки че те имат едно предимство – не зависят от субективното оценяване на проверяващия. Като цяло може да се каже, че успешното издържане на който и да е изпит се дължи най-вече на практическата и целенасочена подготовка за него. Тоест, ако се научим да се справяме с определен тип задачи по определен начин и в определена обстановка, то е силно вероятно да се справим добре да изпита, дори и да нямаме кой знае колко добри знания. Това често бива подценявано и се стига дотам, че ученици с добри знания не могат да се справят на контролно, дори и да са учили и да знаят всичко.

Самият аз съм се явявал на много изпити – не само за кандидатстване в гимназии и университети, но и езикови, семестриални от разнороден тип и т.н. И най-вече – ходил съм на стотици съзтезания и олимпиади по математика, информатика, физика, химия, български и други. В началото се притеснявах толкова много от изпити, че коремът силно ме болеше и не се представях по най-добрия начин. Но с течение на времето се научих как да се справям със ситуацията. За това, обаче, се иска много опит и подготовка. Много са децата, които имат значителни трудности, когато биват поставени под силно изпитно напрежение, а няма кой да ги научи как да се справят. Затова и предлагам специфична изпитна подготовка.

Подготвям по следния начин и в следната последователност за изпити:
– съвършено разбиране на изпитния материал
– пълно усъвършенстване на свързаните с този материал умения и знания, включително и в практическо отношение
– конкретна методическа подготовка за справяне с определен тип задачи
– постигане на пълна увереност и сигурност в собствените знания и умения
– подготовка как учениците да не ги е страх по време на изпит и да не са прекалено напрегнати
– целенасочена подготовка за конкретния изпитен формат, обстановка и ситуация, тоест пробни изпити за същото време, в същата среда и т.н.
Тази последователност и подготовката по всички шест точки водят до сигурен успех, дори и ученикът да има неочаквани здравословни или други неприятности по време на изпита.

Реклами