Характеристика

Характеристиката е в писмен вид и се дава от учителя (от мен) на ученика след края на всяка учебна година. Описва подробно развитието, успехите, дарбите, постиженията и заложбите на ученика във всички области, предмети и начинания. В края на целия учебен курс, тоест след 12. клас, изготвям подробна характеристика с най-важните моменти от развитието на ученика и успехите му/й в различните области, в които се е развивал(а). Особено внимание се отделя на силните страни и на разнообразните дейности, като например работа, практики, проекти, мобилно училище, езикова подготовка, напредък според модела за всички 12 вида интелигентност и т.н. По желание на ученика и родителите, характеристиката може да съдържа и начална страница с оценки според изискванията на съвременната образователна система. Характеристиката може да бъде изработена на български, немски или английски, в зависимост от ситуацията.

Реклами