Диплома

Предвид спецификата на домашното образование (училище в дома, homeschooling), оценки и изпити няма. Въпреки това се получава диплома, която по качеството си е значително по-различна и по-цялостна от стандартните дипломи и сертификати. Включва четири компонента:
– автобиография – изработва от ученика с помощ от учителя
портфолио на ученика
характеристика от учителя
– препоръки – от учител, работодатели, практики, познати

Повече за възможните пътища след училище (след 12. клас) и вземането на други дипломи след училище

.

Advertisements