Архангеловден и значението на празника

На Архангеловден в началото на зимата трябва да се отдели едно значително място – именно този ден е един от водещите във втората група от 13 празници в българското валдорф училище. Това се дължи на следното – преди всяка зима Архангел Михаил ни подготвя за борба със злото и за едно успешно справяне с тъмната част на годината.

Интересно е да се отбележи, че в много страни на централна и западна Европа хората започват от 11.11 да се готвят за карнавала, който сам по себе си представлява именно една такава подготовка за вътрешно преборване на злото, която намира своята кулминация и цялостен успех точно по време на карнавала. У нас също има много такива традиции – две от тях са кукерските шествия и Баба Марта.

Тоест, когато външното Слънце отслабне и съответно външната природа на Земята стига до своята ежегодна есенна гибел, то тогава ние вече не можем да разчитаме на външните сили на природата (Слънце и Земя), а трябва да се обърнем навътре към себе си, откъдето да черпим сили за дългата зима и мрак. Този процес е много важен и именно той се е случил с идването на Христос на Земята – Великото Централно Слънце слиза в душите и сърцата на хората и вече може да се намери именно там, а не във външното Слънце. Топлината, Светлината и Любовта трябва да търсим вътре в себе си, в сърцата си и от там да черпим сили, за да преборим злото.

Същият процес преживява не само човечеството като цяло с идването на Христос, но и всеки един човек, достигнал до възраст 28 години. Дотогава природата и външните сили са тези, които му дават сили и енергия. След тази възраст човек може да черпи енергията си само от собствените си вътрешни сили, от собственото си сърце и Божественост. Това ни напомня Архангел Михаил всяка есен.

Но кой е самият Архангел Михаил? Това е най-близкият до Христос Архангел, който е негово лице, негов предвестник. Във всяко едно негово действие се чувства подготовката и въздействието на другия, на по-големия, на Христос. Важно е да се знае и още нещо – именно днес, вече от повече от сто години, а и още малко повече от двеста години, ние живеем във времето на Архангел Михаил, който идва с меча, не оставя нищо на мястото си, докато не разберем, че е време за промени, за развитие на човечеството. Именно в такова време живеем днес и трябва да си го припомняме непрекъснато. Духовен водач на нашето време е точно Архангел Михаил. В тази си функция той се явява днес пред нас на една по-висока Небесна йерархия – в качеството си на Архаи.

Спокойно можем да обърнем внимание на по-големите ученици за тези Духовни и ритмични процеси, които се случват както ежегодно, така и в живото на всеки един човек индивидуално и в човешката култура като цяло. Не случайно Рудолф Щайнер ни говори, че най-голямото желание и търсене на днешната младеж, под формата на незададен въпрос, е именно да стане „съд“ за действието на Архангел Михаил на Земята и да му помогне в борбата със злото, което се е вплело в земното ни съществуване. И ако това е една пълна необходимост за младите хора, то представлява една задължителност за учителите да си дадат сметка за тези процеси и да си ги припомнят и задълбочават на няколко конференции през есента всяка година! За по-малките ученици същността на този празник може да се възприеме най-добре образно – децата могат да изнесат кратко театрално представление, да им се прочетат съответните приказки, а и най-вече да вземат участие в различни спортни мероприятия (училищен спортен празник), които да заздравят силите им и да осъзнаят, че и те, заедно с Архангел Михаил, растат и преборват злото.

Posted in edu

Празници в българското валдорф училище

Една важна и основна част от валдорф педагогиката включва изграждането на ритъм у децата и повторяемост на заниманията. Годишният ритъм се задава както от циклите на природата, така и от културните и Духовни традиции на народите, тоест от празничния календар. В българското валдорф училище няма все още конкретна ритмична схема на празниците, които се отбелязват в него съвместно от децата, учителите, родителите и цялата антропософска и подкрепяща общност. Предлагам отбелязване на следните три групи от по 13 празника в българското валдорф училище (датите са за 2017 година, някои, като Възкресение и Възнесение, са променливи дати в зависимост от слънчевото и лунно движение):

13 (12 + 1) най-големи световни християнски празника:
– 8.9 — Рождество на Пресвета Богородица (Малка Богородица)
– 21.11 — Въвеждане на Пресвета Богородица в храма (Въведение Богородично)
– 25.3 — Свето Благовещение – Архангел Гавраил предвещава зачеването на Богородица от Светия Дух с Исус (ден на майката)
– 2.2 — Сретение Господне – 40 дни от раждането на Исус, представяне пред Бога в Храма (Бабинден)
– 6.8 — Преображение Господне – Христос показва Божественото си лице
– 9.4 — Вход Господен в Йерусалим (Цветница, Връбница, част от променливия Триод)
– 16.4 — Възкресение Христово (част от променливия Триод)
– 25.5 — Възнесение Христово – 40 дена след Възкресение (Спасовден, променлив)
– 4.6 — Ден на Света Троица, на Светия Дух – 50-ти ден след Пасха (Петдесетница, Духовден, част от променливия Триод)
– 18.6 — Христовото тяло и кръв – Светата Евхаристия
– 15.8 — Успение на Пресвета Богородица (Голяма Богородица)
– 14.9 — Въздвижение на Светия Кръст Господен (Кръстовден)
– 25.12 — Рождество Исусово и 6.1 — Рождество Христово, Кръщение Господне (Богоявление, Йордановден), както и 12 Свети нощи между тях

Тук има една особеност в бройката на празниците – преложението ми е една промяна на дванадесетте така наречените Божи или Велики празници. От тях първоначално изваждам Рождество Исусово (25.12) и Рождество Христово (6.1) и прибавям един празник на Светата Евхаристия (Христовото тяло и кръв), така както го има в католическата църква, като вземам и същия ден за неговото празнуване (подвижен, 2017 се пада на 18.6, за улеснение използвам и тази дата). Светата Евхаристия се чества всяка неделя чрез Свещенослуженето на Българската Православна Църква, но няма един единен и конкретен ден, както в католическата, а това би било много важно за децата и тяхното възпитание и ритъм чрез празниците, защото не може да очакваме всяко семейство да ходи всяка седмица на църква на неделната Евхаристия. Също така добавям и Възнесение Господне (Спасовден), което се случва 40 дена след Възкресение Господне и отново е подвижен. Тоест, имаме 12 празника. Остават двете големи Рождества – празниците Рождество Исусово (25.12) и Рождество Христово (6.1). Моля да се прави ясна разлика между Рождество Исусово, което честват католическата и българската православна църкви, и Рождество Христово, което честват другите православни църкви. Важно е децата да знаят ясно и точно на кой ден какво се е случило, какво е значението му и съответно какво се чества. Тези две Рождества вземам като едно тринадесето цяло от 12 Свети нощи според обясненията на видния швейцарски антропософ от руски произход Сергей Прокофиеф във едноименната му книга. В това най-тъмно време от годината, но и най-тържествено, ние имаме възможност да достигнем едно по-дълбоко ниво на размисъл и Духовност и да си дадем една равносметка за изминаващата и за идващата година. А и най-вече по-пълно да разберем мистерията на Духовното съществото Христос и неговият път към Земята.

Можем да си представим, че както Христос е един ръководещ 12 апостола (и съответно църковни общини), тоест той е едновременно и първия, и тринадесетия, така е и с големите 12 празника, от които има един първи, който в същото време е и тринадесети. В случая обаче е един цял период от 12 Свети нощи.

С Рождество Исусово завършва годината, а с Рождество Христово започва новата. Между тях има 12 Свети нощи за размисъл. Подготовката за тях се състои в пет допълнителни български празнични дни според заръките на Учителя Петър Дънов:
– 20.12 – ден на Любовта
– 21.12 – ден на Мъдростта
– 22.12 – ден на Добродетелта
– 23.12 – ден на Истината
– 24.12 – ден на Правдата
Повече за тези дни и за добродетелите можете да прочетете в Класа на Добродетелите от Учителя.

13 български християнски празника:
8.11 – Свети Архангел Михаил (Архангеловден, Михайлов ден)
– 6.5 – Свети Георги (Гергьовден)
– 26.10 – Свети Димитър (Димитровден)
– 2.5 – Княз Михаил-Борис Кръстител
– 24.5 – Свети Свети Методий и Кирил
– 20.7 – Рождество на Пророк Илия (Илинден)
– 24.6 – Рождество на Свети Йоан Кръстител (Еньовден)
– 7.1 – Свети Йоан Кръстител (Йоановден)
– 8.4 – Възкресението на Лазар (Лазаровден – Възкресение на Лазар и Раждане на Свети Йоан Евангелист в Духовен аспект)
– 26.9 – Успение на Свети Йоан Богослов
– 8.5 – Свети Апостол и Евангелист Йоан Богослов
– 30.6 – Събор на Светите 12 Апостоли
– 17.9 – ден на небесната Мъдрост – Хаджия София; Св. София, Вяра, Надежда и Любов; празник на София

Във втората група имаме 13 български християнски празника, които са тясно свързани не само със световното християнство, но и с българското. От тях в три почитаме пряко и индиректно Архангел Михаил и преборването на злото, което в два от тях се извършва посредством Светиите Георги и Димитър, които се явяват като възвишеното човешко проявление на Архангел Михаил на Земята. Един е свързан с покръстването на българския народ и с Княз Михаил-Борис Кръстител. Още един е свързан с Духовната мисия на българския народ и създаването на собствени азбуки за Духовно и светско ползване – глаголица и кирилица. Три са свързани с Пророк Илия и Свети Йоан Кръстител, които са Духовно погледнато едно и също същество. Четири са свързани със Свети Йоан Евангелист, в чийто Дух и непосредствена близост до последните му дни пребивава Духът на Свети Йоан Кръстител след неговото обезглавяване. Свети Йоан Евангелист е носител на едно ново Християнство, което ще се зароди в бъдеще и ще бъде Християнството на Любовта. На българо-славянството се пада мисията по подготовката на това ново Християнство. Един последен празник е свързан със Света София, София-Хаджия, Небесната Мъдрост. Този празник е свързан както с традиционните християнски ценности Вяра, Надежда и Любов, така и с празниците на град София и на небесната мъдрост Хаджия-София. Освен това той е и пряко свързан с българската Духовна мисия, както в миналото, така и в бъдеще. Затова и този е водещият празник, 13-ти, от тази група.

13 светски празника:
– 14.2 – ден на Любовта, международен
– 26.2 – ден на прошката, български
– 1.3 – ден на здравето, Баба Марта, край на зимата, начало на пролетта, начало на новия живот на природата, български
– 3.3 – ден на свободата, български
– 20.3 – ден на щастието, международен
– 22.4 – ден на Земята, международен
– 1.5 – ден на труда, международен
– 1.6 – ден на детето, международен
– 6.9 – ден на Съединението и Единството, български
– 21.9 – ден на мира, международен
– 6.10 – ден на усмивката – подвижен, международен, първи петък през октомври
– 1.11 – ден на народните будители, български
– 23.11 – ден на благодарността – подвижен, четвърти четвъртък през ноември, северноамерикански

В тази група на много хубави празници на първо място поставям празника на Любовта, който играе ролята на един вид 13-ти, водещ, празник.

А ето и едно пълно подреждане на всички празници по дати за 2017 година:
– 6.1 — Рождество Христово
– 7.1 – Свети Йоан Кръстител
– 2.2 — Сретение Господне
– 14.2 – ден на Любовта
– 26.2 – ден на прошката
– 1.3 – ден на здравето
– 3.3 – ден на свободата
– 20.3 – ден на щастието
– 25.3 — Свето Благовещение
– 8.4 – Възкресението на Лазар
– 9.4 — Вход Господен в Йерусалим
– 16.4 — Възкресение Христово
– 22.4 – ден на Земята
– 1.5 – ден на труда
– 2.5 – Княз Михаил-Борис Кръстител
– 6.5 – Свети Георги
– 8.5 – Свети Апостол и Евангелист Йоан Богослов
– 24.5 – Свети Свети Методий и Кирил
– 25.5 — Възнесение Христово
– 1.6 – ден на детето
– 4.6 — ден на Света Троица
– 18.6 — ден на Светата Евхаристия
– 24.6 – Рождество на Свети Йоан Кръстител
– 30.6 – Събор на Светите 12 Апостоли
– 20.7 – Рождество на Пророк Илия
– 6.8 — Преображение Господне
– 15.8 — Успение Богородично
– 6.9 – ден на Съединението и Единството
– 8.9 — Малка Богородица
– 14.9 — Въздвижение на Светия Кръст Господен
– 17.9 – ден на небесната Мъдрост
– 21.9 – ден на мира
– 26.9 – Успение на Свети Йоан Богослов
– 6.10 – ден на усмивката
– 26.10 – Свети Димитър
– 1.11 – ден на народните будители
– 8.11 – Свети Архангел Михаил
– 21.11 — Въведение Богородично
– 23.11 – ден на благодарността
– 20.12 – ден на Любовта
– 21.12 – ден на Мъдростта
– 22.12 – ден на Добродетелта
– 23.12 – ден на Истината
– 24.12 – ден на Правдата
– 25.12 — Рождество Исусово

Като последен празник през годината съм поставил Рождество Исусово, а като първи през новата – Рождество Христово. Така между тези празници няма други, а са само 12 Свети нощи, които дават възможност за вътрешно и мирно развитие на хората между двете Рождества, на прага на новата година и новото начало. Преди началото им има пет празнични дни за подготовка.

Общо получаваме 38 празника, като към тях прибавяме още 2 – Рождество Исусово и Рождество Христово, които са свързани помежду си с 12 Свети нощи и за тях имаме предварителна петдневна подготовка от 5 допълнителни празника. Така получаваме 38 еднодневни + 2 свързани с 12 Свети нощи = 40 празника + 5 дни на подготовка = 45 празнични дни.

Както виждате, не е напълно възможно да отделим светските от Духовните християнски празници, а и не е възможно ясно да се разделят един от друг отделните празници, защото са тясно взаимосвързани. Така например, Благовещение е и ден на майката. Именно във вътрешната свързаност на отделните празници се крие както ключът за тяхното разбиране, така и смисълът, който имат за изграждане на вътрешния и външен ритъм у детето през годината.

Благодаря Ви предварително за доразвиване и подобряване на модела за честване на празници в българското валдорф училище. Отделните празници и възможностите за отбелязването им от училищната общност ще бъдат разгледани в детайли по отделно.

Posted in edu

Open Geoboard for All Math Topics 1. – 9. Grade

In collaboration with Nikola Chernev and OpenGeoboard we just made a detailled survey if and how we can use the Open Geoboard in the math classes. Now we proved that you can use the Open Geoboard for almost all compulsory math topics for the 1. to the 9. grade. And of course for many more voluntary and advanced topics. This means that your Geo Board is indeed your great math tool through the whole compulsary education – from the kindergarten till college, from 3 to 16 years. And of course a great games and fun tool for all ages.

board_top

circular_top

Posted in edu

Enhanced conception for a waldorf school time table

Finally, after three years, I feel again confident how to enhance my school curriculum conception according to the golden rule of waldorf pedagogics: as less teaching hours as possible, as much new know-how as possible.

Here is a possible day time-table for the grades 1 – 6:
– 9:00 – 9:40 breakfast (all students and teachers)
– 9:45 – 10:25 heart education (rhythmical education, arts, see below)
– 10:30 – 11:10 brain education (the so called main or head-lesson)
– 11:15 – 11:55 will education (movement, sports, handcrafts, see below)
– 12:00 – 12:40 lunch (all students and teachers)

Here is a possible day time-table for the grades 7 – 12:
– 9:00 – 9:40 breakfast (recommended, not obligatory)
– 9:45 – 10:25 heart education (lessons)
– 10:30 – 11:10 brain education (lessons)
– 11:15 – 11:55 mathematical education (lessons)
– 12:00 – 12:40 lunch (11-12 grade: recommended)
– 12:45 – 14:05 will education (lessons)

Depending on the school and the development of the students the time table change can be at grade 7 or 6. Nowadays I will recommend grade 7, but in the future it may be grade 6. Grade 13 will be one more, additional year for exams and university preparation, diploma thesis, research work, gap year at school and so on.

All of the afternoons are free for all of the students. On Tuesday and Wednesday all teachers, that teach in the grades 5-12 are all day long at school (till 18:00). This makes it possible for the students to take part in some extra-curriculum activities in the afternoon till 18:00. The students choose there own favourite activities. Grades 1-4 have free (obligatory). Grades 5-8 can choose some activities on one of the days (no more than one day). Grades 9-12 can choose some activities on both days (free to decide if they want this).

Here the explanations about the different subjects (example for the grades 7-12):
– all three modules are connected and there is work on the same topic from the three different perspectives of the heart, brain and will. Basically the students have only one topic, but seen from three different subjects, sides. One of the three is always science. One is always arts and one is always doing for the hands or the feet. These three modules are called main topic/subject
– Till grade 6 mathematics is a main subject. From grade 7 it is a separate subject, but always connected with the main topic/subject
– Foreign languages are included obligatory at breakfast and lunch. For classes 5-8 they are obligatory also for the will lessons. For classes 9-10 they become obligatory also for the brain and maths lessons. For classes 11-12 also for the heart lesson. This means that language proficiency in two languages on a native-speaker level will be achieved after 12 years
– No mother tongue and grammar lessons. Grammar will be learned as a part of the main topic

Examples for heart lessons:
– (pan)eurhythmics
– music (singing)
– music (playing)
– drawing
– plastics
– religion
– rhetoric
– literature (all of those once every second year)

Examples for brain lessons for the grades 7-8, 9-10, 11-12:
– Biology
– Physics
– History
– Technology
– Chemistry
– Society (includes economics, arts, culture)
– Computer Science and New Media
– Geography (all once every second year, in this or similar order)

Examples for brain lessons for the grades 1-4:
– Mathematics
– Reading/Writing/Storytelling (both twice per year)

Examples for brain lessons for the grades 5-6:
– Mathematics
– Reading/Writing/Storytelling
– Beginnings of Science
– Humans and Earth (all once per year)

Examples for will lessons:
– gymnastics and sports (once per school year)
– dancing (once per school year)
– handicraft (twice per school year)

Here a possible week time-table for the grades 1-8:
– Monday – nature day, half-day, no regular curriculum (heart)
– Tuesday and Wednesday – regular curriculum (brain)
– Thursday – action day – doing something practical, half day (will)
– Friday, Saturday, Sunday – free, no school

Here a possible week time-table for the grades 9-12:
– Monday – nature day, full day, no regular curriculum (heart)
– Tuesday and Wednesday – regular curriculum (brain)
– Thursday – work in a company, practical projects, full day (will)
– Friday, Saturday, Sunday – free, no school

The nature day will be used also as a storytelling day and a kind of a heart day when all students and teachers of the school start to vibrate together.

Here a possible year time-table for all grades:
– 15.4 – 15.6 spring term (about 9 (3+3+3) weeks, 2 months)
– 15.6 – 15.7 longest day break/holiday (about 4 weeks, 1 month)
– 15.7 – 15.9 summer term
– 15.9 – 15.10 equal autumn day-night break/holiday
– 15.10 – 15.12 autumn term
– 15.12 – 15.1 longest night break/holiday
– 15.1 – 15.3 winter term
– 15.3 – 15.4 equal spring day-night break/holiday

Thus we have as nowadays about 36 (4 times (3+3+3) weeks) weeks of school and 16 (4 times 4 weeks break) weeks no school.

This all quite big change in the year curriculum is in order to establish more rhythm in the learning process. The students will have the opportunity to really learn according the different four seasons. A very interesting future work will be to research with subjects should be taught in which seasons. Having breaks exactly at the time of the change of the seasons, the student will have the free time and the possibility to get to know these times much better. And of course – the major year holidays are exactly at those times.

But the most important thing is something else – every term there will be 9 weeks of only one subject. The first three weeks will be education more for the will (practically doing something), than three weeks for the brain (in-depth understanding of the topic in detail) and finally three weeks for the heart (conclusion, see the whole picture, after having done something and having understood the details of it).

In order for this to really function it will be very meaningful to apply a good calendar. I still have to think about it.

It is very interesting that I obtained several concepts and ideas of students how the perfect school should look like. Most of these ideas are actually already included in this big conception (like going to school later, free choice of subjects, nice lunch, a lot of arts and many more). One even more interesting concept of the future that I have to write about is to have not a school building, but a school plane. The students from can fly away with the plane for two months every term and get to know different cultures and people. Of course this can be also done in the breaks.

PS: Sorry for the mistakes. I wrote not a single word in english in the last three years 🙂 And also less reading and speaking.

Extreme Teaching

In the last two and a half years I’ve been teaching at the waldorf school in Steffisburg, Berner Oberland, in Switzerland. It has been a very busy time. Teaching about 30 hours per week is definitely not only fun. I had to invest really everything I can in the school. Now, after leaving the school, I can look back from above at that time. Steiner says that it is important to be as effective as possible, which means to organize the lessons in such a way that the student have as little lessons as possible and learn as much as possible. This was not the case in my school. The consequence was that at some point I started to loose conscience about some of the processes happening. Now, only a few days later, I gained it again and I am very happy about it.

Now I know what was the purpose for me of being at that school exactly two and a half years – I had to see what it means to have difficulties with the students and the beginning, how to make them disappear for the sake of both the students’ and my development. Till now I always managed to inspire the students in only one or few lectures, but this time for some still not quite well-known reasons it was completely different. I needed much more time, almost two years. All that I’ve done in order to inspire them was nothing else but to love them all and being extremely patient.

And exactly this is the best thing – if you have the heart to love, the will to wait and the curiosity in mind to learn new things and to be inspired all the time, at some point, you will definitely manage to connect best with your students, so they also start to love you, be inspired because of you, be curious and start blossoming like flowers. This process can happen very fast or very slow, depending on the different conditions and specific settings at the school. But if the teacher never stops loving the students and is always interested to learn new things and to develop himself/herself than it will happen! So simple is pedagogics. At the end all of the kids really loved me and some of them even said that I am the best teacher that they had. For me the most important thing is that I’ve seen again what it means to love every single student and how I can really apply a teaching from the heart. Now I am 100% sure that this is the teaching of the future!

Becoming so conscious about these processes wouldn’t have been possible without the book “The five dimensions of the waldorf pedagogics” of Valentin Wember. Many thanks to him. In this book he point exactly where, why and how the original waldorf pedagogics of Steiner were corrupted. And he also states clear, that no matter how we improve the current schools, they can’t develop any more as much as Steiner wanted. So we have to restart, we need to found new schools, which will be really based on the spiritual teachings of Steiner and will educate through love. I am looking forward to found one such school. For me it will be particularly interesting to combine it with the teachings of Dunov and Anastasija.

Here some literature that Wember highly recommends:

– “Angstfrei lernen, selbstbewusst handeln”, Christoph Lindenberg
– „Du sollst sein Rätsel lösen“, Christoph Weichert
– „Die sieben Lebensprozesse“, Phillip Gehlitz amnd Almuth Strehlow
– „Der musikalische Bau des Menschen. Entwurf einer plastisch-musikalischen Menschenkunde“, Armin Huseman
– all of the books of Martin Wagenschein
– the Steiner pedagogical books: GA 293 till 311
– GA 131 “Von Jesus zu Christus” – this one describes the importance and the meaning of the Christ-Impulse

Also very important are the further readings from Wember:

– Willenserziehung
– Gefühlsbildung und Sozialkompetenz
– Denkerziehung. Denken. Fantasie. Gedächnis
– Menschenkunde Meditieren
– Wille zur Verantwortung