Индивидуални занимания

Заниманията, които предлагам са винаги строго индивидуални според необходимостите, възможностите, мечтите и търсенията на всеки един ученик. В зависимост от желанието на учениците и техните родители предлагам както самостоятелна форма на обучение, така и обучение в малки групи или класове.

Реклами