След училище

Възможните пътища след домашното училище (след 12. клас) са следните:
– допълнителен 13. клас за вземане на българска държавна или международна International Baccalaureate диплома (може и в 12. клас)
– gap year – свободна година за себеопознаване, пътуване, приключения, лични проекти и т.н.
– университет или друга форма на висше образование
– работа на свободни начала (freelancer) или собствен бизнес (entrepreneur)

Лично аз препоръчвам всичките изброени и то именно в горната последователност.

Advertisements