Архангеловден и значението на празника

На Архангеловден в началото на зимата трябва да се отдели едно значително място – именно този ден е един от водещите във втората група от 13 празници в българското валдорф училище. Това се дължи на следното – преди всяка зима Архангел Михаил ни подготвя за борба със злото и за едно успешно справяне с тъмната част на годината.

Интересно е да се отбележи, че в много страни на централна и западна Европа хората започват от 11.11 да се готвят за карнавала, който сам по себе си представлява именно една такава подготовка за вътрешно преборване на злото, която намира своята кулминация и цялостен успех точно по време на карнавала. У нас също има много такива традиции – две от тях са кукерските шествия и Баба Марта.

Тоест, когато външното Слънце отслабне и съответно външната природа на Земята стига до своята ежегодна есенна гибел, то тогава ние вече не можем да разчитаме на външните сили на природата (Слънце и Земя), а трябва да се обърнем навътре към себе си, откъдето да черпим сили за дългата зима и мрак. Този процес е много важен и именно той се е случил с идването на Христос на Земята – Великото Централно Слънце слиза в душите и сърцата на хората и вече може да се намери именно там, а не във външното Слънце. Топлината, Светлината и Любовта трябва да търсим вътре в себе си, в сърцата си и от там да черпим сили, за да преборим злото.

Същият процес преживява не само човечеството като цяло с идването на Христос, но и всеки един човек, достигнал до възраст 28 години. Дотогава природата и външните сили са тези, които му дават сили и енергия. След тази възраст човек може да черпи енергията си само от собствените си вътрешни сили, от собственото си сърце и Божественост. Това ни напомня Архангел Михаил всяка есен.

Но кой е самият Архангел Михаил? Това е най-близкият до Христос Архангел, който е негово лице, негов предвестник. Във всяко едно негово действие се чувства подготовката и въздействието на другия, на по-големия, на Христос. Важно е да се знае и още нещо – именно днес, вече от повече от сто години, а и още малко повече от двеста години, ние живеем във времето на Архангел Михаил, който идва с меча, не оставя нищо на мястото си, докато не разберем, че е време за промени, за развитие на човечеството. Именно в такова време живеем днес и трябва да си го припомняме непрекъснато. Духовен водач на нашето време е точно Архангел Михаил. В тази си функция той се явява днес пред нас на една по-висока Небесна йерархия – в качеството си на Архаи.

Спокойно можем да обърнем внимание на по-големите ученици за тези Духовни и ритмични процеси, които се случват както ежегодно, така и в живото на всеки един човек индивидуално и в човешката култура като цяло. Не случайно Рудолф Щайнер ни говори, че най-голямото желание и търсене на днешната младеж, под формата на незададен въпрос, е именно да стане „съд“ за действието на Архангел Михаил на Земята и да му помогне в борбата със злото, което се е вплело в земното ни съществуване. И ако това е една пълна необходимост за младите хора, то представлява една задължителност за учителите да си дадат сметка за тези процеси и да си ги припомнят и задълбочават на няколко конференции през есента всяка година! За по-малките ученици същността на този празник може да се възприеме най-добре образно – децата могат да изнесат кратко театрално представление, да им се прочетат съответните приказки, а и най-вече да вземат участие в различни спортни мероприятия (училищен спортен празник), които да заздравят силите им и да осъзнаят, че и те, заедно с Архангел Михаил, растат и преборват злото.

Advertisements