12 вида интелигентност

Обучавам едновременно за развитието на всички 12 вида интелигентност:
– умствена
– предприемаческа
– чувствена
– творческа
– системна
– социална
– културна
– икономическа
– политическа
– гражданска
– духовна
– личностна

Тези 12 вида интелигентност разделям на три групи:
– индивидуална: умствена, предприемаческа, чувствена, творческа, системна
– обществена: социална, културна, икономическа, политическа, гражданска
– висша: духовна и личностна (пълно личностно себеосъществяване)

Реклами