Предлагам

– уроци по различни предмети
– цялостна педагогика – Валдорф, Слънчева, Десугестопедия, Феноменология, Симптоматика и педагогика на Изживяванията
– обучение на английски, немски и/или български
– развитие на всички 12 вида интелигентност
профилирана подготовка по желание на ученика и родителите му
дългосрочни проекти
работна подготовка, практика и практическо обучение
изпитна подготовка
цялостна и единствена по рода си програма
включващо образование за свръхнадарени и за деца с всякакви трудности
портфолио, профил, автобиография, кандидатстване за работа
индивидуално, малки групи, класове – според необходимостите

Крум Сяров
0988 793080

Реклами